W 2017 roku na Podkarpaciu zmalała zarówno liczba sklepów, jak i placówek gastronomicznych w porównaniu z 2016 rokiem. Wzrosła natomiast ogólna sprzedaż detaliczna towarów.