W 2021 roku na Podkarpaciu wzrosła liczba zawartych małżeństw w porównaniu z 2020 rokiem. Wśród mężczyzn zawierających związek małżeński, najwięcej posiadało wykształcenie średnie, natomiast wśród kobiet wyższe.