76,7 tys. przedsiębiorstw niefinansowych działało w 2015 roku na Podkarpaciu.