W województwie podkarpackim wzrosła liczba targowisk zarówno stałych, jak i sezonowych. Większość targowisk stałych stanowiły te ze sprzedażą drobnodetaliczną. Najwięcej targowisk stałych było w Rzeszowie i powiecie sanockim.