W I półroczu 2018 roku na Podkarpaciu wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Był to najwyższy wzrost wśród wszystkich województw.