Pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu w 2019 roku, województwo podkarpackie uplasowało się, podobnie jak w 2018 roku, w połowie stawki. Natomiast biorąc pod uwagę tempo wzrostu produkcji w porównianiu z rokiem poprzednim -  to znalazło się w ścisłej czołówce.