W pierwszym półroczu 2021 roku na Podkarpaciu wzrosła produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Były to jedne z najwyższych wzrostów wśród województw.