W 2019 roku w województwie podkarpackim zanotowano wyższe zbiory zbóż podstawowych i warzyw gruntowych, w porównaniu z 2018 rokiem. Mniej natomiast zebrano owoców. Mimo znacznie niższych zbiorów ziemniaków, Podkarpacie wciąż należało do ich głównych producentów w Polsce.