Od początku XXI wieku tj. od 2001 roku do 2022 roku w województwie podkarpackim rosła liczba zgonów. Główną przyczyną zgonów były choroby układu krążenia i nowotwory. O ile jednak liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia na przestrzeni ponad 20 lat utrzymywała się na zbliżonym poziomie, to znacząco wzrosła liczba zgonów z powodu nowotworów.