W ostatnich latach w województwie podkarpackim, systematycznie rośnie liczba placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3. Wzrasta także liczba dzieci w nich przebywających. Są jednak powiaty, w których jest tylko jedna placówka, a w powiecie leskim w 2019 roku nie było jej w ogóle.