Od 2019 roku trzy miasta w województwie podkarpackim zwiększą swój obszar.