Na Podkarpaciu w 2022 r. zmniejszyła się liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w porównaniu z 2021 r. Mniejsza była również powierzchnia ich użytków rolnych. Gospodarstw ekologicznych ubywa od ponad 10 lat. Dla przykładu w 2010 r. liczba gospodarstw ekologicznych była ponad 2-krotnie większa niż w 2022 r.