W 2022 roku zmniejszyła się ogólna liczba ludności Podkarpacia w porównaniu z 2021 rokiem. Mniej było zawartych małżeństw i urodzeń. Odnotowano ujemny przyrost naturalny. Na 160 podkarpackich gmin wzrost liczby ludności nastąpił w 34 gminach, m.in. w Rzeszowie.