Na koniec grudnia 2017 roku Podkarpacie liczyło 2129, 1 tys. ludności. W porównaniu z końcem 2016 roku zwiększyła się liczba ludności oraz wzrósł przyrost naturalny.