Podkarpacie przoduje wśród województw pod względem liczebności wielu gatunków zwierząt chronionych. Od lat jest tutaj najwięcej niedźwiedzi brunatnych, rysi i wilków. Znajduje się również w czołówce, biorąc pod uwagę liczebność żubrów i bobrów europejskich. W 2020 roku, z wyjątkiem bobrów, pogłowie pozostałych wymienionych zwierząt wzrosło w porównaniu z 2019 rokiem.