W województwie podkarpackim w 2022 r. wzrosła liczba większości zwierząt łownych* w porównaniu z poprzednimi latami. Dla przykładu populacja łosi od 2012 r. zwiększyła się kilkakrotnie. Przybyło również jeleni, zajęcy, saren, danieli i bażantów, ubyło natomiast kuropatw, lisów i dzików.