Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.03.2020

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 2: E-administracja i otwarty rząd  (działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych).

Okres realizacji projektu: 1.07.2018 – 30.06.2021

Wartość projektu:  34 722 048,00 zł (w tym dofinansowanie projektu z UE: 29 385 269,22 zł)

Cel projektu                      

Celem głównym Projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” zwanym dalej PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej, które to informacje i analizy, poprzez swą referencyjność, są istotnym składnikiem systemu informacyjnego państwa.

Cel ten zostanie zrealizowany przez dostarczenie nowych lub rozbudowę obecnych usług Portalu Geostatystycznego z uwzględnieniem wynikowych informacji opracowywanych na bieżąco w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a także innych przedsięwzięć statystyki publicznej, w tym Projektów realizowanych w ramach umów o dotacje (granty Komisji Europejskiej - Eurostatu). Portal ten będzie prezentował posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych, będą one mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej (głównie mapowej), przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowym celem będzie utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników badań statystycznych.

Na cel główny składają się poszczególne cele szczegółowe:

  • Poprawa dostępności e-usług;
  • Dostarczenie nowych funkcjonalności i rozszerzenie funkcjonalności usług istniejących;
  • Rozbudowa infrastruktury o elementy niezbędne do świadczenia e-usług na wysokim poziomie dojrzałości.


Produktami Projektu będą następujące e-usługi publiczne:

  • Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
  • Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach;
  • Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal;
  • Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego;
  • Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal;
  • Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi;


W ramach Projektu PDS poszerzone i unowocześnione zostaną funkcjonalności wcześniej udostępnionych usług w zakresie m.in. przygotowywania analiz statystycznych w dowolnym podziale przestrzeni, np. zdefiniowanym w aplikacji przez użytkownika, pobranym z zewnętrznych usług przestrzennych (WFS), w „dynamicznej” siatce kwadratów, a także możliwości łączenia danych statystycznych oraz własnych danych użytkownika, geokodowania obiektów użytkownika wykorzystywanych do analiz geostatystycznych.

Wytworzone zostaną również nowe usługi umożliwiające zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne, wykonywanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego oraz wspomagające wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne.

Usługi te pozwolą użytkownikom na przeprowadzane zaawansowanych analiz geostatystycznych na danych zebranych w badaniach statystyki publicznej. Dodatkowo użytkownik będzie mógł łączyć dane własne z danymi statystycznymi i na ich podstawie tworzyć unikalne analizy wielowymiarowe.

Efektem realizacji projektu będzie udzielenie wsparcia analitycznego dla użytkowników portalu w podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z informacją przestrzenną. Projektowane usługi pozwolą na praktyczne zastosowanie analiz przestrzennych o charakterze data mining, zarówno w działaniach komercyjnych, jak również prowadzonych przez administrację rządową i samorządową oraz sferę naukową. Funkcjonalności systemu umożliwią przeprowadzanie niedostępnych wcześniej analiz na zbiorach danych przestrzennych oraz zasobach statystyki publicznej, pozwalając uzyskać niedostępne dotąd wyniki, a także zoptymalizować procesy biznesowe, wzbogacając w sposób istotny system informacyjny państwa. Dodatkowo, z uwagi na innowacyjny i unikalny charakter produkty projektu mogą być wykorzystywane w badaniach naukowych do analizy relacji pomiędzy zjawiskami z różnych dziedzin badawczych.

Do góry