Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Polityka spójności a rozwój obszarów transgranicznych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.06.2014

W dniach 27-28 czerwca 2014 r. w Krasiczynie oraz w Arłamowie, odbyła się konferencja pn.: „Polityka spójności a rozwój obszarów transgranicznych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”. Jej organizatorami byli Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko, Dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Ukraińskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Vasyl Kravstiv oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Administracji Publicznej w Bratysławie prof. dr hab. Viera Cibákova.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele statystyki oraz środowisk naukowych z Polski, Ukrainy, Słowacji i Rosji, a także przedstawiciele władz regionalnych oraz instytucji zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju regionalnego.

Tematem wiodącym konferencji było podkreślenie roli monitoringu procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach przygranicznych we wdrażaniu terytorialnie ukierunkowanej polityki spójności. Poruszone zostały również kwestie dotyczące potrzeb informacyjnych oraz przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju obszarów przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podsumowując konferencję podkreślił potrzebę dalszej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, przedstawicielami władzy i organami statystyki publicznej na rzecz dalszej poprawy zaspokojenia oczekiwań informacyjnych w zakresie monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych. Podkreślił również wagę badań prowadzonych wspólnie przez różne instytucje, czego przykładem są zintegrowane badania dotyczące podróży prowadzone przez GUS, NBP i MSiT, które dostarczają szerokiego zakresu danych spójnych metodologicznie i zaspakajających różne potrzeby.

Konferencja stanowiła doskonałą płaszczyznę do podsumowania obecnego stanu wiedzy w zakresie badań sytuacji społecznej i gospodarczej na obszarach transgranicznych, przedstawienia nowatorskich rozwiązań oraz wskazania kierunków dalszych prac badawczych. Przyczyniła się również do nawiązania nowych kontaktów oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy jej uczestnikami.

Do góry