Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. na Podkarpaciu wyniosło 3538,50 zł (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).