W województwie podkarpackim zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Mniej było osób bez pracy z wykształceniem wyższym, średnim, zasadniczym i podstawowym. Blisko jedną trzecią bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata.