W 2021 roku dochody budżetów miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim były wyższe niż rok wcześniej. W trzech miastach: Rzeszowie, Przemyślu i Tarnobrzegu wyższe były także wydatki. Jedynie w Krośnie odnotowano spadek wydatków w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem.