W województwie podkarpackim wzrosły ceny zbóż paszowych w skupach. W styczniu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku ceny były wyższe przeciętnie o kilkadziesiąt procent. Wzrosły również ceny skupu ziemniaków oraz bydła, trzody chlewnej i drobiu.