W województwie podkarpackim wzrosły ceny podstawowych produktów rolnych w skupie.
W kwietniu br. w porównaniu z kwietniem ub. roku ceny były wyższe przeciętnie o kilkadziesiąt procent. Wzrosły ceny zbóż, ziemniaków oraz żywca rzeźnego i mleka.