Liczba klubów sportowych w województwie podkarpackim pozostaje w ostatnich latach na zbliżonym poziomie, podobnie jak i liczba ich członków. Wśród ćwiczących przeważają mężczyźni, a najczęściej uprawianą dyscypliną jest piłka nożna.