Powierzchnia gruntów leśnych w województwie podkarpackim w 2014 roku wyniosła 688,2 tys. ha. Tym samym w porównaniu z 2013 rokiem zwiększyła się o 2.3 tys. ha.