Według wstępnych szacunków, wszystkie regiony (16 województw plus region warszawski stołeczny) zanotowały w 2018 roku wzrost produktu krajowego brutto, w porównaniu z 2017 rokiem. Najwyższy wzrost wystąpił w województwie podkarpackim.