We wszystkich miastach na prawach powiatu na Podkarpaciu w 2017 roku wzrosła liczba urodzeń w porównaniu z 2016 rokiem.