W województwie podkarpackim niewiele ponad 40 procent ludności mieszka w miastach. Jest to najmniejszy stopień urbanizacji wśród województw. W większości podkarpackich miast, z wyjątkiem Rzeszowa i Sędziszowa Młp., ubywa mieszkańców.