W województwie podkarpackim wzrosła liczba przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw). Zwiększyło się w nich również zatrudnienie.