Na koniec pierwszego półrocza br. województwo podkarpackie liczyło mniej ludności niż na koniec czerwca 2018 roku. Spadła również liczba zawartych małżeństw i liczba urodzeń. Więcej natomiast było zgonów.