W województwie podkarpackim, podobnie jak w Polsce, stale zmniejsza się liczba studentów. Tym samym wypłacanych jest mniej stypendiów, zapomóg, czy też stypendiów rektorskich.