W br. akademickim w porównaniu z rokiem 2014/2015 ogólna liczba studentów na Podkarpaciu (bez słuchaczy studiów podyplomowych) zmniejszyła się o 3,2 tys. osób.