W województwie podkarpackim zmalała liczba zwiedzających muzea. Mniej było również młodzieży szkolnej w tych placówkach. Natomiast wzrosła liczba zbiorów muzealnych.