Rośnie różnica między liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, a osobami do 17. roku życia. Tych pierwszych jest z roku na rok więcej.