W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wzrosły przeciętne emerytury i renty wypłacane przez ZUS i KRUS. Wzrosła także liczba emerytów pobierających świadczenia z ZUS, natomiast zmalała liczba rolników z prawem do pobierania emerytury.