Przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet na Podkarpaciu było w 2018 roku najdłuższe w Polsce. Zarówno kobiety jak i mężczyźni dłużej żyją w miastach niż na wsi.