W województwie podkarpackim w 2021 roku wzrosła liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do osób potrzebujących świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie niemal niezmieniona pozostała liczba zespołów (przybył 1 zespół).