Na Podkarpaciu maleje zarówno powierzchnia użytków rolnych, w tym zasiewów, jak i liczba gospodarstw. W 2018 roku w rolnictwie ciągle przeważały gospodarstwa o małej i średniej powierzchni.