Rzeszów zanotował najwyższy wzrost procentowy ludności spośród wszystkich miast wojewódzkich. Z 18 miast aż w 8 wystąpił spadek liczby ludności.