W 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, w województwie podkarpackim zwiększyła się ogólna długość ścieżek rowerowych. Jednak na tle innych województw, Podkarpacie nie wypada zbyt dobrze.