W 2017 roku wzrosła długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w województwie podkarpackim. Natomiast zmalało zużycie wody na jednego mieszkańca.