W roku akademickim 2021/2022 nieznacznie zmalała liczba studentów na Podkarpaciu w porównaniu z poprzednim okresem (2019/2020). Na podkarpackich uczelniach studiuje więcej kobiet niż mężczyzn. Największą uczelnią pod względem liczby studentów był Uniwersytet Rzeszowski.