Poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych na Podkarpaciu. Wzrósł przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę. Wyższa była także samoocena sytuacji materialnej przez członków gospodarstw.