W województwie podkarpackim znacznie wzrosła liczba żłobków i klubów dziecięcych. Zwiększyła się również liczba miejsc i dzieci w tych placówkach.