W 2020 roku według wstępnych szacunków, na 17 regionów (16 województw i region stołeczny warszawski), w 14 odnotowano wzrost produktu krajowego brutto, w porównaniu z 2019 rokiem. Wśród trzech regionów, w których nastąpił spadek PKB było województwo podkarpackie.