W 2021 roku na Podkarpaciu, zwiększyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w porównaniu z rokiem poprzednim. Województwo podkarpackie nadal jednak należy do regionów, w których jest najmniej wypadków w przeliczeniu na 1 tys. pracujących.