Na koniec I półrocza 2018 roku na Podkarpaciu osób w wieku 85 lat i więcej było 42,1 tys., o prawie 2 tysiące więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.