W województwie podkarpackim, podobnie jak i w innych województwach, ciągle rośnie liczba osób starszych (w wieku poprodukcyjnym). Maleje natomiast liczba osób młodych (w wieku   przedprodukcyjnym) oraz ludności w wieku produkcyjnym.