W 2022 roku w województwie podkarpackim funkcjonowało tyle samo zakładów stacjonarnej pomocy społecznej co rok wcześniej. Nieznacznie natomiast wzrosła liczba ich mieszkańców. Wśród nich największą grupę stanowiły osoby w wieku 40-59 lat.