Na Podkarpaciu spadło zużycie węgla kamiennego. Wzrosło natomiast zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej.